Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn

Những điểm khác biệt khi chúng ta chuyển từ học sinh thành sinh viên.

Bảo sao đang học cấp 3 thì cứ ước lên Đại học cho bằng được, tới khi thành sinh viên rồi thì muốn ngược dòng thời gian về lại những ngày cặm cụi mài quần trên ghế của thời học sinh. Cũng bởi vì ở Đại học có những thứ tìm mãi chẳng ra như thế này…

Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Vắng mợ thì chợ vẫn đông, các cậu đi học hay không cũng chả ai quan tâm đâu nhé!
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Thế nên lên Đại học không có chuyện “học lệch”, mà hầu hết là “tạch” đều các môn.
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Qua môn là ngon rồi, quản chi điểm cao với chả thấp.
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Nhiều khi chỉ vác xác đến ngồi ngáp…
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Học hay không thì lúc thi mới lòi ra nhé.
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Mỗi đứa đăng ký một lớp, có khi cuối năm chụp kỷ yếu mới gặp nhau.
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Đằng nào lúc thi cũng đi mượn sách đứa khác để photo ấy mà.
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Hả? Hóa ra học Đại học cũng có giáo viên chủ nhiệm à…
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học - blog.likevietnam.com.vn
Sắp thi rồi mới biết môn này dạy cái gì.
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học
Những điều chỉ thấy ở cấp 3 mà không thể tìm ra ở Đại học

Theo kenh14.vn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *