Quy tắc đưa tiền típ tại khách sạn nhất định phải biết

Với nhân viên lễ tân, bạn có thể típ hoặc không nhưng nên típ vì bạn có thể sẽ nhận được một phòng tốt hơn.

Quy tắc đưa tiền típ tại khách sạn nhất định phải biết

Quy tắc đưa tiền típ tại khách sạn nhất định phải biết

Du Ngọc
Theo Trí Thức Trẻ/BI

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *